Achtergronden

Ken Robinson
Do schools kill creativity (Nederlands ondertiteld) geeft een indringend beeld van de manier waarop binnen het onderwijs, wereldwijd, met het ontdekken en verrijken van creativiteit wordt omgegaan. Mijn nummer 1 TED talk van Ken Robinson. `Als je niet bereid bent fouten te maken, kom je nooit met iets origineels`.

How are you intelligent is een poëtisch filmpje over op welke manier je intelligent bent. `Als we de wereld om ons heen echt willen ontdekken, zullen we de wereld binnen in ons eerst moeten ontdekken`.

Temple Grandin: is Amerikaanse zoöloog en bekend hoogfunctionerend persoon, waarbij autisme bevonden werd als kind. Ze is hoogleraar aan de Colorado State University en professioneel ontwerper van 'humane' slachterijen. Ze legt in dit filmpje uit hoe haar brein functioneert, hoe zij 'denkt in beelden' en hoe dat haar toelaat problemen op te lossen die 'gewone' breinen moeilijk vinden. Daarmee ondersteunt ze haar visie dat de wereld behoefte heeft aan mensen uit het ganse autistische spectrum: visuele denkers, patroon denkers, verbale denkers en allerlei andere soorten slimme kinderen.

In 2010 is er een film over haar leven gemaakt. Hoe het beelddenken en haar strijd voor een meer humane manier van omgaan met dieren haar kracht werd. Voor mij is zij een voorbeeld voor een strijdvaardig en krachtig persoon. Ondanks de onbekendheid van haar manier van denken en leven in het verleden, heeft laten zien dat ze zoveel talenten heeft, die niet `binnen de algemeen geldende kaders` passen. Ze zijn een grote meerwaarde, een kantelpunt zijn, voor de wereld.