Tarieven

 

Een kennismakingsgesprek en/of intake van 30 minuten is kosteloos.

Een individuele (pedagogische) begeleidingsessie van 60 minuten bedraagt  € 60. 

 

MatriXmethodecoaching

Per individuele sessie van 30/60 minuten € 30/60, inclusief materialen.

 

Ontdekkend Leren Lezen 

8 sessies van 75 minuten € 485,- inclusief lees en schrijfproef, een adviesgesprek op school en het werkmateriaal.

 

LEREN LEREN methode

Van 8 tot en met 12 jaar

8 sessies van 75 minuten in groepjes,  van minimaal 2 en maximaal 4 kinderen,  bedragen € 260,- per kind.

Dit is inclusief drinken, werkmateriaal en het boek 'Beelddenken, visueel leren en werken' van Marion van de Coolwijk t.w.v. €19,95.

Individuele begeleiding €495,- voor 8 sessies van 75 minuten, inclusief drinken, werkmateriaal en het boek.

Vanaf 12 jaar

LEREN LEREN training 12+ €180,- in één dag, van 9.00 uur tot 15.00 uur. Inclusief drinken, biologisch fruit en een biologische lunch, werkmateriaal en het boek 'Beelddenken, visueel leren en werken' van Marion van de Coolwijk. Ter afsluiting is er een ouderbijeenkomst van 15.00 uur tot 15.30 uur.

De groepsgrootte is minimaal 3 en maximaal 5 kinderen om de persoonlijke aandacht te kunnen waarborgen.

Individuele begeleiding €350,- voor de trainingsdag, inclusief drinken, biologisch fruit en een biologische lunch, werkmateriaal en het boek 'Beelddenken, visueel leren en werken' van Marion van de Coolwijk, t.w.v.  €19.95. Ter afsluiting is er een ouderbijeenkomst van een half uur.

 

Individueel Onderwijskundig Beelddenkonderzoek.

Afname Individueel onderwijskundig beelddenkonderzoek, Inclusief twee keer het bouwen met het wereldspel. Onderzoek van circa 3 uur; bepalen van niveau lezen, rekenen, spellen, stellen, begrijpend lezen, non-verbale intelligentietest (ruimtelijk inzicht), geheugentest, leerstijlenonderzoek en gevoelsorkest of "hoofd opruimen'. 
Verslaglegging van het onderzoek middels een zeer uitgebreid handboek/verslag met bijbehorende adviezen, en een adviesgesprek met ouders en het (waar onderzocht en 12 jaar en ouder) afgeven van een beelddenkverklaring.
De kosten hiervan bedragen €485,-

 

Wereldspelonderzoek

Verkort individueel beelddenkonderzoek, inclusief twee keer bouwen met het wereldspel, verslaglegging en nabespreking met de ouders.
De kosten hiervan bedragen €185,-

 

Kleuteronderzoek

Een Kleuteronderzoek bekijkt de leerrijpheid van je kind en stelt vast of de leervoorwaarden voor het lezen, schrijven en rekenen in groep 3 voldoende ontwikkeld zijn. Ook wordt een mogelijke voorkeur voor beelddenken gesignaleerd met het wereldspelmateriaal. Het onderzoek duurt ongeveer 2 uur en de kosten hiervan, inclusief verslaglegging en een nabespreking met de ouders zijn €275,-

 

Gelukskoffercoaching

De individuele coaching van 6 lessen (van 75 minuten) en een ouderbijeenkomst kosten €425,-. Hierbij inbegrepen: het koffertje; één voor uw kind en één voor uw gezin, het werkboekje voor de kinderen, een gelukskoffer certificaat, een gelukssteen en de handleiding voor ouders.

Gelukskoffercoaching kan bij voldoende aanmelding tevens in groepsverband worden aangeboden, tot een maximum van 5 kinderen. Hiervan zijn de kosten €250,- voor alle bijeenkomsten en materialen.

 

Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

De betaling vindt achteraf plaats, middels een factuur via email. Wanneer een afspraak niet door kan gaan dient u deze uiterlijk 24 uur van tevoren te annuleren. Afspraken die niet tijdig worden geannuleerd, moet ik helaas in rekening brengen i.v.m. de gereserveerde tijd.

Begeleiding en onderzoek door Buiten De Lijntjes wordt niet standaard door zorgverzekeraars vergoed. U kunt het beste persoonlijk contact opnemen met uw zorgverzekeraar en omschrijven waarvoor de hulp nodig is en wat de voordelen ervan zullen zijn.  Begeleidingskosten kunnen worden opgegeven in uw belastingaangifte als buitengewone ziektekosten.