Een plant heeft alles wat hij nodig heeft van nature in zich, net als ieder kind! Wat wij als volwassenen zouden moeten doen, is de omstandigheden creëren, waarin hij tot volle wasdom kan komen: een rijke bodem om in te kunnen kiemen, de ruimte om te kunnen ontplooien, de energie om verder te kunnen groeien en waar nodig genoeg steun, zodat hij zelfstandig verder kan.

Permacultuur

“You can solve all the world's problems in a garden.” Geoff Lawton, permacultuur ontwerper.

Permacultuur is een ontwerpmethode die zijn inspiratie haalt uit de natuur. Zoals in ieder ecosysteem vervult elk element meerdere functies. Als voorbeeld neem ik onze kippen; ze smullen van onze groenteresten, geven ons een vers eitje, in de herfst zorgen ze voor een `geschoffelde` en opgeruimde tuin en hun mest wordt omgezet in rijke compost. Hoe beter het systeem werkt, hoe minder arbeid nodig is. De aarde wordt productiever en verrijkt zichzelf.

De praktijk van Buiten De Lijntjes staat letterlijk midden in een divers permacultuur landschap. Een eetbare tuin, kippen en konijnen, zorgen voor een dynamische omgeving, dat mee verandert met de seizoenen. Een diversiteit van planten (kleuren en geuren) en dieren verhoogt ook de belevingsvreugde van iedereen die werkt of geniet van de tuin.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het stresshormoon testosteron hierdoor aanmerkelijk afneemt. Contact met de natuur doet kinderen goed: het prikkelt al hun zintuigen, brengt hen in beweging en daagt ze uit tot ‘verkennen’. Kinderen worden rustiger in de natuur en kunnen zich hierdoor beter concentreren. Dit verhoogt het plezier in het leren en daaruit volgend het leervermogen.In mijn praktijk wil ik graag de combinatie maken, tussen het beleven in de tuin en het werken aan de doelen die we samen met uw kind stellen. De ontspanning die in de tuin te vinden is, kan een waardevol tegenwicht zijn voor de inspanning. Er kan zowel in de praktijk; een ruime blokhut, als op de veranda of in de tuin gewerkt worden.

De laatste jaren wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de effecten van natuurbeleving op de ontwikkeling en het welzijn van kinderen (zie hierover vooral de publicaties van prof. Agnes van den Berg van de Universiteit Wageningen en onderzoeksbureau Alterra. Enkele vastgestelde gunstige effecten zijn:

  • kinderen vertoonden in een natuurlijke (speel)omgeving meer gevarieerd en meer creatief en exploratief speelgedrag dan in een sporthal;
  • kinderen vertoonden in de natuur een sterkere verbetering in hun emotionele welzijn en stemming dan na deelname aan een dansprogramma;
  • kinderen met ADHD functioneerden over het algemeen beter en vertoonden minder probleemgedrag in een natuurlijke dan in een niet-natuurlijke omgeving.

Tot slot een korte film over wat men kan bereiken met het gebruiken van de principes van de permacultuur. Het was mijn kennismaking met deze levensstijl en ik werd gegrepen door de rijkdom en de vanzelfsprekendheid die het uitstraalt.

Succes it`s not always what you see