Individueel Onderwijskundig Onderzoek

Meten is altijd weten?

Wanneer besluit je als ouder om een onderzoek te laten afnemen en welke is het meest geschikt? Wat wordt er vervolgens met de uitslag gedaan en welke gevolgen heeft dat voor je kind?

Er zijn steeds meer ouders en scholen die kiezen voor een onderwijskundig onderzoek, in plaats van, of naast een intelligentieonderzoek. Maar ook omdat er te veel onduidelijkheden zijn over het welbevinden en de capaciteiten van een kind, die waarden worden niet meegenomen in een intelligentieonderzoek.

Een onderwijskundig onderzoek is zeer geschikt bij de onderstaande vragen.

  • Uw kind heeft talenten, maar `die komen er niet uit` op school.
  • Het plezier om naar school te gaan wordt steeds minder en de frustratie steeds groter.
  • U wilt weten welke leerstrategieen uw kind heeft,
  • en op welke manier hij of zij het beste kan onthouden.
  • Wat de uitdagingen zijn van uw kind en op welke manieren hij daarbij ondersteund kan worden.
  • Is er sprake van een visuele leerstrategie en wat heeft dat voor invloed op de dagelijkse (school) praktijk van uw kind.
  • Hoe zijn of haar hoofd `werkt`.
  • Op welke wijze hij of zij het gevoelsleven ervaart middels "het gevoelsorkest'.

Kenmerken van het onderzoek:

Voor de opsomming hieronder vind ik het belangrijk om te vermelden dat een onderzoek voor kinderen meestal spannend is. Mijn ervaring leert, dat ruimte en sfeer heel belangrijk zijn voor het welbevinden van een kind.  Ik laat daarom de keuze aan het kind en ouders of ik bij hen thuis kom, of hij of zij bij ons, in dit geval De Bronsbergen te Zutphen.

Er is ruimte voor rustmomenten en energizers voor lijf en brein. Er wordt te drinken en te eten (biologisch, verantwoord) aangeboden. De onderdelen worden afgewisseld tussen denken en doen. Kinderen ervaren dit onderzoek als positief, omdat het niet voelt als een beoordeling. Omdat er aandacht is voor leerstijlen en teamrollen ervaart een kind zijn eigen kracht.

1. Het onderzoek start met het Wereldspel,  een non-verbaal instrument waarmee de denkvoorkeur wordt vastgesteld.
2. Het pedagogisch/didactische onderzoek meet alle leeronderdelen en geeft zicht op de stagnaties bij o.a. lezen, rekenen, tekstbegrip, spelling.
3. Het geheugenonderzoek geeft de sterke en zwakke leeringangen aan.
4. De oog screening geeft aan of de beide ogen goed samenwerken.
5. De leerstijlen test geeft de beste manier van leren aan.
6. De non-verbale intelligentie test en het Wereldspel geven een indicatie van het cognitieve niveau.

De verslaglegging is zeer uitgebreid; voor elk onderdeel praktische adviezen, waardoor het verslag de functie heeft van een handboek, direct te gebruiken door de leerkracht en eventuele andere begeleiders. Het belangrijkste is, dat het kind in deze verslaglegging ziet en daardoor gaat ervaren, wat er goed gaat en wat de uitdagingen zijn. Mijn ervaring is, dat alle kinderen waarmee ik gewert hebben, plezier ervaren tijdens het onderzoek en na het doornemen van het verslag een gevoel van trots ervaren over wat zij `goed kunnen`, maar ook zien wat de (leer)uitdagingen zijn en op welke manier/welke leerstijl of ingang goed passen bij hem of haar.

Het onderzoek zelf duurt ongeveer 3,5  uur, en na verslaglegging volgt een gesprek met ouders en kind en eventueel leerkrachten.

Voor meer informatie of een vrijblijvend informatiegesprek, neemt u gerust contact op.