Individueel Onderwijskundig Onderzoek

Meten is altijd weten?

Wanneer besluit je als ouder om een onderzoek te laten afnemen en welke is het meest geschikt? Wat wordt er vervolgens met de uitslag gedaan en welke gevolgen heeft dat voor je kind?

Er zijn steeds meer ouders en scholen die kiezen voor een onderwijskundig onderzoek, in plaats van, of naast een intelligentieonderzoek. Maar ook omdat er te veel onduidelijkheden zijn over het welbevinden en de capaciteiten van een kind, die waarden worden niet meegenomen in een intelligentieonderzoek.

Een onderwijskundig onderzoek is zeer geschikt bij de onderstaande vragen.

  • Uw kind heeft talenten, maar `die komen er niet uit` op school.
  • Het plezier om naar school te gaan wordt steeds minder en de frustratie steeds groter.
  • U wilt weten welke leerstrategieen uw kind heeft,
  • en op welke manier hij het beste kan onthouden.
  • Wat de uitdagingen zijn van uw kind en op welke manieren hij daarbij ondersteund kan worden.
  • Is er sprake van een visuele leerstrategie en wat heeft dat voor invloed op de dagelijkse (school) praktijk van uw kind.
  • Wat  zijn `teamrol` is en welke kwaliteiten daarbij horen.

 

Kenmerken van het onderzoek:

Voor de opsomming hieronder vind ik het belangrijk om te vermelden dat een onderzoek voor kinderen meestal spannend is. Mijn ervaring leert, dat ruimte en sfeer heel belangrijk zijn voor het welbevinden van een kind. Het onderzoek vindt plaats in `de blokhut`, mijn onderzoeksruimte, waar een huiseliijke sfeer heerst. Er is ruimte voor rustmomenten en energizers voor lijf en brein. Er wordt te drinken en te eten (biologisch, verantwoord) aangeboden. De onderdelen worden afgewisseld tussen denken en doen. Kinderen ervaren dit onderzoek als positief, omdat het niet voelt als een beoordeling. Omdat er aandacht is voor leerstijlen en teamrollen ervaart een kind zijn eigen kracht.

1. Het onderzoek start met het Wereldspel,  een non-verbaal instrument waarmee de denkvoorkeur wordt vastgesteld.
2. Het pedagogisch/didactische onderzoek meet alle leeronderdelen en geeft zicht op de stagnaties bij o.a. lezen, rekenen, tekstbegrip, spelling.
3. Het geheugenonderzoek geeft de sterke en zwakke leeringangen aan.
4. De oog screening geeft aan of de beide ogen goed samenwerken.
5. De leerstijlen test geeft de beste manier van leren aan.
6. De non-verbale intelligentie test en het Wereldspel geven een indicatie van het cognitieve niveau.

De verslaglegging is zeer uitgebreid; voor elk onderdeel praktische adviezen, waardoor het verslag de functie heeft van een handboek, direct te gebruiken door de leerkracht en eventuele andere begeleiders. 

Het onderzoek zelf duurt ongeveer 3,5  uur, en na verslaglegging volgt een gesprek met ouders en eventueel leerkrachten.

Voor meer informatie of een vrijblijvend informatiegesprek, neemt u gerust contact op.