Wat is een visuele leerstrategie ofwel beelddenken?

Een beelddenker heeft een visuele leerstrategie; hij denkt voornamelijk in beelden, gebeurtenissen en ervaringen. Alle mensen zijn oorspronkelijk beelddenkend, maar dit verdwijnt bij de meesten tijdens het leren lezen, in groep 3. De overstap naar taaldenken moet dan worden gemaakt. Bij sommige kinderen gaat dit niet automatisch. Zij blijven hun (leer)ervaringen in beelden en in gebeurtenissen verwerken. Hun leerstrategie is visueel en ruimtelijk. Ze willen leren door te doen en niet zozeer door te luisteren. Beelddenkers zoeken altijd naar overeenkomsten. Ze voegen nieuwe informatie toe aan hetgeen ze al weten of hebben ervaren. Er zit als het ware een kapstok in hun hoofd met referentiekaders, waar nieuwe dingen aan worden opgehangen. Het beeld in hun hoofd wordt daardoor telkens groter en meer omvattend. Dit zorgt voor ongekende creativiteit en inventiviteit.

                                                                                                                     

Twee alledaagse begrippen, in een beeld gevangen 

 

Ons onderwijssysteem is verbaal en op volgorde ingesteld. Beelddenkers verwerken de informatie met ál hun zintuigen tegelijk: horen, zien, doen, ruiken en voelen. Alleen op deze manier zijn ze in staat een beeld te vormen bij de aangeboden stof. Dit moeten ze dan nog verwerken en onthouden. Dat kost veel tijd en energie.

Vaak zijn het leerlingen die in de onderbouw (groep 1 en 2) goed lijken mee te draaien, maar in groep 3 problemen kunnen ondervinden bij het lezen, schrijven en/of rekenen. De leerkracht kan er niet goed de vinger opleggen... ".... waar zit het probleem?"

Door de nog grote onbekendheid met het begrip beelddenken, worden veel beelddenkers niet als zodanig herkend en ontstaan er met de jaren op de basisschool steeds grotere leer- of gedragsproblemen.

 Een jonge beelddenker kan de volgende kenmerken hebben:

  • Maakt een trage, soms afwezige indruk
  • Maakt liever gebaren, wijst aan, doet voor of tekent in plaats van woorden te gebruiken
  • Is creatief in het bedenken van oplossingen
  • Heeft moeite om teveel instructies tegelijk op te volgen
  • Is snel afgeleid en ongeconcentreerd
  • Is goed in organiseren en de leiding nemen bij spelletjes
  • Is snel in het vinden van oplossingen
  • Heeft wisselende schoolprestaties

Het reguliere onderwijs is talig, stap-voor-stap en detailgericht en vaak moet gepresteerd worden onder tijdsdruk. Dit zijn juist de zwakkere kanten van de beelddenker. Daarbij worden de sterke kanten van de beelddenker, zoals creatieve expressie, de visuele capaciteiten en het originele denkvermogen veel minder aangesproken.

Door het ontbreken van structuur kan het ook voor chaos zorgen in het hoofd. Nieuwe informatie beklijft daarom beter als er een overeenkomst gevonden wordt met vroegere ervaringen en/ of kennis. Beelddenkers zijn niet alleen creatief en inventief, ze voelen dingen ook zuiver aan. Ze zien oplossingen waar anderen zich `blind` op staren. Daarnaast hebben ze een goed inlevingsvermogen en zijn ze sociaal bewogen. Daar tegen over staat wel dat ze heel sfeergevoelig zijn en moeite hebben met conflicten. Verder zijn het doorzetters en kunnen ze, door het overzicht wat ze altijd hebben, goed organiseren en leidinggeven.