Ontdekkend Leren Lezen

Met leren lezen kunt je beter te laat beginnen, dan te vroeg!

Als een kind leert lezen, gaat er een wereld voor hem open. Al die mysterieuze tekens die hij dagelijks tegenkomt, thuis, op straat, op zijn speelgoed, in de voorleesboeken, worden stukje bij beetje ontcijferd. Dat kan een prachtig proces zijn, maar het kan zijn dat een kind in zijn ontwikkeling hier nog (net) niet aan toe is.

Kinderen gaan op jonge leeftijd het leesproces in.  Ze hebben in de kleutergroep vaak al kennisgemaakt met letters en ze kunnen vaak hun eigen naam schrijven, echter blijven dit toch `kunstjes`. Voor het leren lezen, het geautomatiseerd leren lezen is het van belang dat de hersenverbindingen zodanig ontwikkeld zijn, dat dit gewoonweg mogelijk is, in het brein.

Dit heeft niets met kalenderleeftijd, of de groep waarin hij zit te maken en al helemaal niet met de cognitieve capaciteiten van een kind. Ontdekkend Leren Lezen, ontwikkeld door onderwijspsycholoog en wetenschapper Ewald Vervaet, zie een artikel over zijn visie op leren lezen: http://www.marilse-eerkens.nl/kleuters- moeten-je- niet-leren- lezen-interview- ewald-vervaet/, gaat uit van aansluitend onderwijs, aansluiten bij de ontwikkeling van een kind.

Stagneert uw kind in de leesontwikkeling, met alle frustratie van dien, dan kan het zijn dat hij te snel met het leesproces van start is gegaan. Ik kan middels een zogenaamde lees en schrijfproef beoordelen hoever zijn leesontwikkeling is en aan de hand daarvan een advies schrijven voor school. Naast deze twee proeven is bij twijfel de mogelijkheid tot afname van aanvullende kleine proeven.

Tevens is het mogelijk dat uw kind een begeleidingstraject volgt bij mij, waarin wordt aangesloten bij de ontwikkelingsfase van uw kind. Dit kan zijn dat we gelijk starten met de methode ontdekkend leren lezen en dat uw kind op een natuurlijke en ontdekkende manier (opnieuw) leert lezen.

De oefeningen in de methode zijn zo opgebouwd dat kinderen visueel, auditief en kinesthetisch ( het voelen) leren. De volgorde van klanken is zo gekozen, dat kinderen de ruimte en de tijd krijgen om eerst de korte en lange klanken en de klinkers eigen te maken, voordat de tweeteken klanken, als `eu` en `ui` worden aangeboden. Dit maakt een kind zekerder in zijn leesproces.

Kortom; Zijn er vragen en problemen rondom de leesontwikkeling van uw kind, wacht niet te lang, zodat frustratie de overhand neemt en het lezen geen feest meer is. In theorie leert een kind door Ontdekkend Leren Lezen in 40 uur de klankzuivere woorden geautomatiseerd te lezen, als het leesrijp bevonden is.