Voor wie?

 

Buiten De Lijntjes is er voor alle kinderen en jongeren die hulp nodig hebben bij het leren (leren).

Het plezier om te leren (lezen, begrijpend lezen, automatiseren, concentreren of omgaan met klasgenoten) is sterk verminderd en de zin om naar school te gaan is ver weg.

De schoolprofessionals hebben signalen afgegeven; het kind, de jongere heeft zogenoemde achterstanden. Een vicieuze cirkel, en een sneeuwbaleffect.

Hoe langer dit duurt, hoe problematischer het wordt.Buiten de Lijntjes is er voor ieder kind, maar vooral voor kinderen die onderstaande uitdagingen ondergaan:

  • Het plezier om naar school te gaan is weg.
  • Hij of zij voelt druk om te presteren en dit belemmert de ontwikkeling.
  • Hij of zij ervaart "een vol hoofd"
  • Zijn of haar zelfvertrouwen daalt en daarmee neemt de faalangst toe.
  • Hij of zij heeft moeite met automasiseren, spelling(regels) of technisch lezen.
  • Plannen, leren en reproduceren van de lesstof is lastig
  • Concentreren is niet altijd even makkelijk en belemmert zijn of haar ontwikkeling.
  • Hij of zij vindt het moeilijk om vriendjes te maken op school of in de buurt.
  • Het denken en leren in beelden is een belemmering, hij of zij weet niet goed hoe daar een weg in te vinden.
  • In het dagelijks leven zijn er angsten die het ervaren van geluk in de weg staat.

 In mijn praktijk Buiten De Lijntjes wil ik uw kind hierbij helpen. Dit doe ik op een holistische manier, dat betekent dat ik alle onderdelen van zijn ontwikkeling mee neem: de emotionele, sociale, cognitieve, creatieve, motorische en morele ontwikkeling. Veiligheid is een essentiële voorwaarde voor leerprocessen. Dit wil ik absoluut waarborgen binnen mijn praktijk.   

In het onderwijs wordt de talige manier van denken gestimuleerd. Hiervoor gebruik je hoofdzakelijk je linker hersenhelft. Een kind dat denkt in beelden, dat een visuele leerstrategie heeft, gebruikt veelal zijn rechterhersenhelft. Hij wordt voortdurend aangesproken en getoetst op zijn zwakkere kanten, en zijn sterke kanten worden weinig gestimuleerd en niet op waarde geschat. Een kind neemt dit persoonlijk: hij krijgt het gevoel dat hij niet slim genoeg is, dat er iets mis met hem is. Dit geeft verdriet, faalangst en gebrek aan zelfvertrouwen. Voor een flink aantal kinderen leidt het zelfs tot vroegtijdig schoolverlaten. 

Iets nieuws leren betekent altijd lichte (gezonde!) stress: je gaat onbekend terrein verkennen en je nieuwe dingen eigen maken. De randvoorwaarde daarvoor is dat je je veilig voelt binnen de leersituatie. Voor kinderen die al faalervaringen hebben gehad, geldt dat des te sterker. Ik heb mij gespecialiseerd in het beelddenken, een visuele leerstrategie. Bij Training en Onderzoek kunt u hier meer over lezen.  

Ik kan een Individueel Onderwijskundig Onderzoek afnemen, om enerzijds te onderzoeken of uw kind een beelddenker is/visueel is ingesteld en of dit zijn ontwikkeling belemmert en anderzijds de sterke kanten, zijn talenten te onderzoeken. Het ontdekken van zijn leerstijl is daarbij erg belangrijk; Iedereen heeft eenpersoonlijke leerstijl. Dat wil zeggen: een manier van omgaan met leerstof en leeractiviteiten, bijvoorbeeld leren door veel vragen te stellen, leren door te doen of leren door te observeren. Het onderzoek kan de basis zijn voor de verdere begeleiding, bijvoorbeeld de LEREN LEREN Methode of gelukslessen, via Gelukskoffercoaching.

 

 

 “Nobody else can make anybody else learn anything. You cannot make them. Anymore than if you are a gardener you can make flowers grow, you don’t make the flowers grow. You don’t sit there and stick the petals on and put the leaves on and paint it. You don’t do that. The flower grows itself. Your job, if you are any good at it, is to provide the optimum conditions for it to do that, to allow it to grow itself.”

Ken Robinson